Home

Coaching en trainingen voor secretaresses en ondersteunend personeel, voor het optimaal inzetten van talenten, het ontdekken van eigen mogelijkheden, versterken van zelfvertrouwen, vergroten effectieve communicatie, verbeteren van samenwerken en vitaliteit.

Bij Renie Plantinga Coaching en Training ligt de focus op mensen die werkzaam zijn als secretaresse of die anderszins werkzaam zijn in ondersteunende functies. Coaching en trainingen voor secretaresses en ondersteuners draagt bij aan een effectievere en prettiger samenwerking tussen manager en secretaresse en secretaresses onderling.

De aangeboden trainingen/workshops gaan onder meer over bewust en vaardig (durven) communiceren, versterken van vaardigheden om effectief te kunnen samenwerken en hoe invloed uitgeoefend kan worden op een gezonde werkhouding. De trainingen bieden jouw kansen om de (onderliggende) drijfveren van het eigen gedrag te leren ontdekken, te kunnen ontdekken wat jouw sterke kanten zijn en helpen je hoe je die het beste kunt inzetten in je werk. De trainingen worden in kleine groepen aangeboden, waardoor iedereen persoonlijk aandacht kan worden gegeven. Dit wordt als zeer waardevol en prettig ervaren.

Tijdens een individueel coachingtraject, gaan we samen op een zorgvuldige en persoonlijke wijze op zoek naar nieuwe inzichten en vaardigheden die leiden naar professionele en persoonlijke groei. Vervolgens word je ondersteund bij het doelgericht in kunnen zetten van de nieuwe mogelijkheden, die voortvloeien uit jouw professionele en persoonlijke groei. Dit maakt dat jouw groei hand in hand gaat met de praktische toepasbaarheid.